Tjänster

Tjänster

Husgrunder


Skall du bygga nytt eller bygga till och behöver en grund?

Vi lämnar fasta priser efter att ha erhållit ritningsunderlag och eventuellt tittat på platsen. Vi åtar oss hela entreprenaden från urschaktning till färdiggjuten platta eller torpargrund. 

Markjobb


Vi planerar din tomt efter dina önskemål med murar, plattsättning, vattenspel, dammar, växter planterings och gräsytor.